Marthon Michaelsen ny leder i SF1928

På årsmøtet i Seilforeningen 1928 ble Marthon Michaelsen valgt til leder med akklamasjon. Det skjedde forøvrig også med resten av styret og det samme med regattakomiteen. Marthon går med dette på sin andre sesjon som styreleder i seilforeningen. Denne gangen rykket han rett opp fra vervet som varamann til å bli leder.

Han etterfølger Tore Breiland, som ble valgt til kasserer da han avgikk som leder.

Det øvrige styret består av nestleder Torfinn Ingeborgrud (ny), Regattasjef Jan Inge Hellesmark (ny), Havnesjef Tor Hoås (gjenvalg), kasserer Tore Breiland (ny), sekretær Bjørn Aage Krane (ikke på valg), styremedlem Stig Gard Paulsen (ikke på valg) og varamedlem Philip Mullis (ny).

Årsmøtet ble holdt på Hanssons Minde ved Tjensvollkrysset, og samlet 23 medlemmer av 117 totalt.