Årsmøtet 2020

Seilforeningen 1928 innkaller med dette til årsmøte

den 9. mars 2020.

årsmøtet holdes i klubbhuset til idrettslaget Brodd, Midjordgata 36 på Storhaug.

Se oppslag i tavle på klubbhuset i Breivik og tilsendt mail eller SMS for de som ikke har mailadresse.

Dokumenter til årsmøtet sendes ut og legges ut i klubbhuset så snart de er klare og innenfor lovbestemte tidsfrister. Frist for å sende inn forslag eller saker til behandling er 24. februar, se lovenes § 13.

Vennlig hilsen
Styret v/
Marthon Michaelsen, leder