Utsetting, opptak og vårpuss 2021

            Planlagt utsetting fra Vinteropplag 17.04.21, oppstart 08:00

            Planlagt opptak for Vårpuss 17.04.21, oppmøte 11:00

            Planlagt utsetting fra Vårpuss 30.04.21, oppstart 13:00

Dersom det blir «ekstreme» endringer i vær og / eller  Korona forholdende kan det bli endringer i planen.