Årsmøtet 2021

Årsmøtet for året 2020 skjer 16. mars 2021, klokka 19.00 i Brodd-huset. Årsmøtet er planlagt slik at du som vil er velkommen til å delta fysisk eller du kan bli med på møtet digitalt via Teems. Innkalling til årsmøtet kommer til din epostadresse og på SMS. Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 3. mars. Årsmøtedokumenter blir tilgjengelig på Havneweb inn 9.mars.