Årsmøtet 2021

Har du ikke fått det med deg så ble altså årsmøtet for Seilforeningen 1928 gjennomført som et hybridmøte 16.mars. Deler av styret og to medlemmer møtte analogt på Brodd huset, resten av deltakerne deltok digitalt via Teams.

Ved innledningen til årsmøtet ble Marit Krane og Alf Kåre Kvamsøe minnet. Både Krane og Kvamsøe gikk sørgelig bort like før årsmøtet.

Viljen til å stille opp for SF 1928 er fortsatt stor. Samtlige i styret og komiteer sa ja til valgkomiteen om å fortsette. Det er ganske enestående og sier mye om samhold og miljø i klubben.

Seilsesongen 2020 ble preget av epedimien. Alle idrettsforeninger fikk mengder av korona-restriksjoner for aktiviteter. SF 1928 planla og gjennomførte tre planlagte seilaser som treningsseilaser.
Våre medlemmer forsvarte 1928-vimpelen med gode plasseringer i de lokale seilasene. I tillegg kommer at Trond Atle Huth tok sølv i 2020-NM 2,4R i Tønsberg. Frank Huth kom tett etter med en 4. plass.

Vi er nå 116 medlemmer i klubben. 82 er ordinære medlemmer og vi har 30 seniormedlemmer. Det betyr ti ganger flere seniorer enn juniorer (3). Styret ble oppfordret under årsmøtet til å ta initiativ til å rekruttere nye medlemmer. Det er styret i ferd med å følge opp.

Klubben har orden på økonomien og penger på bok. Men store investeringer, blant annet i vann, står på ønskelisten. Prisene for medlemskap og båthold stiger med prisstigningen ellers i samfunnet.