Vinteropptaket forskyves en uke

Mobilkranen er ikke tilgjengelig for planlagt vinteropplag. Derfor må vinteropplaget forskyves til 30.10.21, med oppstart kl. 08:00

Blir det en fin vår med varme og tørt vil vi sette ut fra vinteropplag

den 09.04.21 med opptak for vårpuss samme dag.

Blir det en kald, sur og regnfull vår vil vi sette ut fra vinteropplag

den 23.04.21 med opptak for vårpuss samme dag, Utsetting fra vårpuss

blir da 06.05.21.

Vi henstiller om at så mange som mulig tar opp for vinteropplag da det

erfaringsmessig blir lite opplagsmateriell og plass på opplagsplassen for

alle båtene for vårpuss.