Prisliste

Prisliste 2019

   Gjeldende fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019
Medlemskontingent
Pris
Periode
Ordinært medlem 450 per år
Ektefelle, junior, Pensjonist note 1 250 per år
Havneavgifter – medlem med fast båtplass
Bryggeavgift fast del  Noter 2,6,10,11 3100 per år
Bryggeavgift, variabel del indre havn Note 1 700 per m
Bryggeavgift, variabel del ytre havn Note 1 900 per m
Miljøavgift 100 per m
Strøm 1,5 per kwh
Plass i jolleskur 1250 per år
Havneavgifter – medlem med båt uten fast båtplass i havnen
Leie av båtplass i havnen Note 6 og 7 700 per  mnd
Opptak og sjøsetting m mobil kran Note 5 3500 pr. opptak
Bruk av slipp (3 dager) Note 6 3500 per slipping
Bruk av slipp (1 dag) 1500 per slipping
Strøm, forbruk 1,5 per kwh
Havneavgifter – nye/ikke medlemmer
Opptak og sjøsetting m mobil kran Note 5,12 3500 pr. opptak
Bruk av slipp (3 dager) Note6 3500 per slipping
Bruk av slipp (1 dag) 1500 per slipping
Gjesteplass i havnen 100 per døgn
Diverse betaling
Innskudd ved tildeling av båtplass indre havnNote 9 25000 Engangs-avgift
Innskudd ved tildelin g av plass i ytre havnnote 9 35000 Engangs-avgift

       Noter til prislisten:

 1. Junior inntil 18 år, pensjonist fra fylte 67 år.
 2. Bryggeavgiften består av variabel del pluss fast del. Avgiften gir rett til vinteropplag/vårpuss med mobilkran eller en slipping i mars-juni. Fri slipping ellers. Egen regel for regattabåter. (se note 6).
 3. Måles fra senter på utrigger /fortøyningsarm.
 4. Pliktig bruk av måler.
 5. Inkluderer oppstilling for vinteropplag (Ca. 5 måneder eller vårpuss, vanligvis to uker.
 6. Inkludert miljøavgift.
 7. En måneds oppsigelse. Forskuddsbetaling. Strøm kommer i tillegg.
 8. Inkludert tilkobling til strøm.
 9. Betales ved tildeling avskrives over 10 år.
 10. Medlemmer født før 1947 betaler halv pris.
 11. Jolleplasser (til sammen 6) innerst i indre havn betaler bryggeavgift for 2,0 meter.
 12. For å få slippe, må en være medlem, medlemskap belastes ved slipping for nye/ikke medlemmer.