Opptak og utsetting

Det blir utsetting og opptak etter vinteropplaget lørdag 13. april.

Alle som ønsker å bli med på opptaket til vårpuss må melde sin interesse på e-mail havnesjef@sf1928.no innen 01.04.24. De første som melder seg får først plass. Det gjelder dersom vi når grensen for plasser på opplagsplassen.

Husk at alle – også de som allerede har meldt interesse for vårpuss på opplagsplassen – må bekrefte dette til Havnesjef før 1. april 2024.

Det er allerede påmeldt mange båter til vårpussen. Det betyr at du som allerede er på land, ikke kan regne med at det er plass til overliggere etter vinteropplaget.

Utsetting av båter etter vårpuss blir 26. april. Legg merke til at 26. april er en fredag og at heising starter klokka 13.00.