Om oss

«Det var en gang en håndfull seilere som konkurrerte med hverandre så snart de møttes på fjorden. Men når de var alene gikk båten som aller fortest. Alle var enige om at alle de andre skrøt uberettiget av egen båt og spesielt av egne ferdigheter som seiler……..»

Slik heter det i jubileumsboka om året 1928, da seilentusiaster i Stavangers østre bydeler dannet en ny forening. De ville arrangere regattaer for å slå fast hvem som var best. Og foreningen drives fortsatt med entusiastisk, frivillig innsats av medlemmene uten fast ansatte. Den har i dag ca.120 medlemmer, ca. 50 båtplasser, klubbhus, opplagsplass for vinteropplag og egen slipp.

Til å begynne med ble båtene ankret opp i Breivik-bukta om sommeren og trukket på land om høsten. Etter hvert som båtene ble større og tyngre, ble det behov for helårs havn. Det ble bygd molo, og senere ble det bygd en til lenger ut.

Idrett

Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Seilforbund og Rogaland Seilkrets. Regattaseiling foregår med kjølbåter under NOR-Rating reglene.

Seilforeningen 1928 arrangerer tradisjonsrike seilaser hvert år i farvannene omkring Stavanger:  Arsgrunnen Shorthanded med 1 eller 2 personer i hver båt,  og Skudeseilasen som går utaskjærs rundt Kvitsøy.  Ut over dette deltar medlemmer i andre regattaarrangement i regionen, slik som «Onsdagsseilasen» med flere.

Friluftliv

De fleste benytter båtene til friluftsliv og rekreasjon. Mange holder seg i Ryfylke, men i lengre ferier går turene gjerne oppover Vestlandet, eller til Sørlandet. Noen har mer krevende reisemål som Lofoten, Shetland, Østersjøen, eller til og med Middelhavet. Se: Tur- og Havsiden.

Havn

Foreningens båthavn ligger i Stavanger, Østre bydel, i Breivig ved Dreyersholmene ytterst i Gandsfjorden. Der er plasser til ca. 55 seilbåter med smått og stort. Her er et moderne anlegg med brygger, eget klubbhus, slipp med spyleplass, mastekran og opplagsplass for vinteropplag og vårpuss. Foreningen har noe kapasitet til ikke-medlemmer til vinteropplag og vårpuss.

Styring

Foreningen er selveiende og frittstående, men foreningens lov er tilpasset de krav Norges Idrettsforbund stiller til organisering i sine klubber og lag. Foreningen leier areal til sin virksomhet av Stavanger kommune. Dette er regulert gjennom avtaler. Foreningen har et eget reglement som skal hjelpe til at driften blir velordnet. Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i perioden januar – mars. Styret driver foreningen mellom årsmøtene.