HANDLINGSPLAN

Her finner du den kommunale handlingsplanen for småbåthavner i Stavanger.

Kommunal handlingsplan småbåthavner

Den er et styrende dokument for oss i Seilforeningen 1928 og andre havner i kommunen.