Utsetting etter vinteropplag

Styret har fastsatt utsetting fra vinteropplag på land 2021 / 2022, til 23.april, 2022, kl. 08:00, forutsatt tilgjengelig mobilkran. Fastsettelsen av datoen er baser på at påskeuken er uke 15, usikkerhet med vær / temperaturforhold før og i uke 14, samt mobilkran som fortsatt ikke er bekreftet. Dersom vårværet blir fantastisk, varmt og tørt, kan det være mulig å fremskynde utsettingen fra vinteropplag og opptak for vårpuss til uke 14, 09. april 2022, da med utsetting fra Vårpuss til uke 17, 29. april 2022. Endring i planlagt utsetting vil eventuelt bli formidlet innen 25.mars 2022. For dem som ligger i vinteropplag på sjø kan det påregnes at de kan ligge til 01.05.22, muligens med en omplassering, men det vil dere få beskjed om dersom det er behov.