Vinteropplag

Plutselig er det den tiden igjen.

SF28 Vinteropplag land 2022 / 2023 opptak 29.10.22, (lørdag kl 08:00)

Det er som tidligere informert på vår hjemmeside planlagt vinteropplag på land for vintern 20212 / 2023, med mobilkran, den 29.10.21

Alle som ønsker vinteropplag må melde sin interesse på e-mail
havnesjef@sf1928.no innen 15.10.20. De som først melder seg på får
først plass, dersom vi når max grensen for plass på opplagsplassen.

NB ! IKKE send som «reply» på den mailen du har fått til din digitale postkasse. Svar på denne mailene blir ikke sendt til Havnesjef og blir ikke registret som påmelding til vinteropplag.

Vi har fortsatt ikke fått bekreftelse fra kranoperatøren om kran og kranoperatør er tilgjengelig så det er en mulighet for endring av dato, men ut fra tidligere års erfaring er endring av dato lite sannsynlig.

Utsetting fra Vinteropplag planlagt til 15.04.23

Planlagt opptak for Våprpuss 15.04.23 (lørdag kl. 08:00)
Planlagt utsetting fra Vårpuss 28.04.23 (fredag kl. 13:00)