Årsmøte og valg

Det blir årsmøte 15. mars, klokka 19.00, 2023. Du like godt merke deg først som sist. Så har du noe å glede deg til.

Innkalling og sakspapirer er sent til deg 28. februar. Sakspapirer – dvs årsmelding 2022 – ble lagt ved digitalt med innkallingen. Ved første anledning skal jeg skrive ut noen eksemplarer av årsmeldingen og legge dem i klubbhuset. Lenger ned finner du en lenke til årsmeldingen i Styreweb og en lenke direkte til årsmeldingen.

Dersom du har forslag til årsmøtet må slike forslag være styret i hende innen klokka 18.00 8.mars. Dette for at styret skal kunne lage en instilling til vedtak for årsmøtet. Det foreligger aller et forslag du kan lese i Årsmeldingen under overskriften Forslag til årsmøtet.

Vi møtes i lokalene til Stavanger havn (Stavangerregionen Havn IKS) på Strandkaien 46 – det røde huset til høyre i bildet. Årsmøtet blir ikke overført digitalt. Styret vil mye heller se dere i levende live analogt. Det kan dessuten bli riktig hyggelig i fine lokaler og med en matbit.

Du skal ha mottatt Årsmeldingen 2022 sammen med innkallingen, men med litt flaks så skal du kunne finne den her også: https://usercontent.one/wp/www.sf1928.no/wp-content/uploads/2023/03/Arsmelding-2022.pdf

Her er en lenke til Årsmelding 2022 som ligger på Styreweb: https://seilforeningen1928.portal.styreweb.com/secure/documents/documents.aspx?DocumentRepositoryPk=46013&searchin=3&DocumentDirectoryPk=136700