Årsmøte og valg

Styret planlegger årsmøte 15. mars, klokka 19.00, 2023. Så det kan du like godt merke deg først som sist. Så har du noe å glede deg til.

Går alt etter planen får du formell innkalling og sakspapirer 28. februar.

Vi regner med å møtes i lokalene til Stavanger havn (Stavangerregionen Havn IKS) på Strandkaien 46. Men alt dette får du formell beskjed om senere. Men nå vet du det.