Opptaktstid

Det er planlagt Vinteropplag på land for vintern 2020 / 2021 den 24.10.20

Alle som ønsker vinteropplag må melde sin interesse på e-mail
havnesjef@sf1928.no innen 15.10.20.

Husk at du må sende en egen e-mail til havnesjef@sf1928.no – du kan ikke bare svare replay på tilsendt mail. Årsaken er at at svarmail forsvinner av årsaker vi ikke har funnet ut ennå.