Vestlandseilas: Eivindvik til Bergen

Tekst og foto: Stig Gard Paulsen + foto fra Terje Rise 12.juni«Lazy jacks» er liner som strekkes fra nederste salingshorn til storseilbommen. Som regel har de hanefot med 3-4 liner nederst. Formålet er å holde storseilet samlet når det tas ned. Noen fester linene i et seiltrekk som […]