Klubbhuset skinner igjen

Klubbhuset er malt, vinduer og dører er pusset og oljet. Stien til flaggstangen er ryddet, grønske er fjernet, takrenner er rensket og utelysene fikset. Det er noen småting igjen som noen har tatt på seg å fikse ved leilighet. Men i hovedsak skinner klubbhuset på nytt takket være god gammeldags dugnad.

Takk til alle som har løftet kosten, brukt sandpapir, skrudd løs gelender, fjernet grønske, bygget og tatt ned stillaser.

Det er noen småjobber igjen. Ta kontakt med nestleder Philip Mullis på 90168374 straks du har en plan, ønske eller vilje til å gjøre en innsats.