La klubbhuset skinne igjen

Stien til flaggstangen er ryddet, grønske er fjernet, takrenner skal renskes og utelysene fikses. Men klubbhuset trenger deg til å olje vinduer og male trappeoppgangen.

Reidar Njerve Lohne og resten av Express-mannskapet har ryddet stien opp til flaggstangen.
Bjørn Aage Krane har fjernet grønske fra tre sider av klubbhuset.
Sindre Huth skal fikse utelysene og Gunnar Jacobsen skal ta seg av takrennene. Express-mannskapet om bord hos Lars-Kristian Blaich skal male trebenkene, stoler og utebord.

Noen har dessuten laget nye varselskilt til slippen. Redaksjonene vet ikke hvem, men takker og bukker for innsatsen og fine nye skilt.

Nå gjenstår maling av trappeområdet. Klubben trenger følgelig deg til å pusse og male. Vinduskarmene ute trenger olje og trappeoppgangen trenger et strøk gråmaling.
Få med deg hele mannskapet så er det bare snakk om noen få timer. Det kan lett bli både hyggelig og nyttig.

Ta kontakt med nestleder Philip Mullis på 90168374 straks du har en plan, ønske eller vilje til å gjøre en innsats.

Philip vil at klubbhuset skal skinne før høst stormene melder seg.