Årsmøte

Plutselig er det nesten årsmøtetid igjen.
Båtene er på land eller ligger forsmådd på sjøen. Men foreningens arbeid pågår utrettelig. Dette kan du høre mer om på årsmøtet 14.mars 2024 i klubbhuset i Breivig klokka 19.28.

Ja, det blir i klubbhuset. Vi har de siste årene ikke vært flere enn at det er god plass i vårt eget klubbhus.

Du er med dette innkalt og ønsket velkommen.